ALIBABA NA WEZI 40

SEHEMU YA KWANZA (Part 1)
Alibaba anagundua hazina iliyo katika pango la ajabu
 
Alibaba na mkewe wakifukia hazina ardhini
 
SEHEMU YA TATU (Part 3)
Kassim agundua siri ya Alibaba
 
Kassim ashindwa kutoka pangoni
 
Alibaba amfuata Kassim pangoni
 
SEHEMU YA SITA (Part 6)
Mazishi ya Kassim ya siri
 
Uchunguzi wa mwizi wa hazina za pangoni
Mwizi agundua anapoishi Alibaba
Njama ya mwizi inafeli na kujaribu mwingine
 
Njama ya pili inafeli tena